Any: 1604
Lloc d'origen:
Soldeu


Descripció:

Na Naudina la vella, de Soldeu, fou acusada de bruixa per Caterina Foresta, una de les dones processades durant les actuacions de 1604. Es tractava probablement d’una de les descendents de les Naudines de Canillo, jutjades per bruixeria en diverses ocasions al llarg dels anys 1515, 1522 i 1551. Coneixem el seu cas gràcies a algunes referències indirectes contingudes en el judici coetani contra Caterina Foresta, però desconeixem si fou finalment jutjada i condemnada en aquella ocasió.

 
Ref. arxivística:
ANA, TC, 6193

Com funciona?

En cada fitxa hi trobareu informació sobre les dones acusades de bruixeria a les Valls d'Andorra i sobre els personatges i esdeveniments més importants, acompanyats de breus extractes i referències documentals. El text de les fitxes conté també un sistema d'enllaços. Clicant sobre el nom d'alguna acusada o esdeveniment important, s'accedeix directament a la la fitxa corresponent. També podeu navegar utilitzant el Núvol, o bé realitzar cerques concretes per paraula clau.