Any: 1604
Lloc d'origen:
Sispony


Descripció:

Maria Riba Jussana, de Sispony, fou assenyalada com a bruixa durant les corts de 1604. Es conserven únicament les deposicions testimonials de diversos veïns, però no la resta del procés, fet que ens impedeix saber si fou finalment detinguda i condemnada en aquella ocasió.

 
Ref. arxivística:
ANA, TC, 3068

Com funciona?

En cada fitxa hi trobareu informació sobre les dones acusades de bruixeria a les Valls d'Andorra i sobre els personatges i esdeveniments més importants, acompanyats de breus extractes i referències documentals. El text de les fitxes conté també un sistema d'enllaços. Clicant sobre el nom d'alguna acusada o esdeveniment important, s'accedeix directament a la la fitxa corresponent. També podeu navegar utilitzant el Núvol, o bé realitzar cerques concretes per paraula clau.