Any: 1604
Lloc d'origen:
Sispony


Descripció:

Pasquala Oriola, vídua casada a Àreu (Vall Ferrera) fou assenyalada com a bruixa durant les corts de 1604, concretament en l’enquesta de testimonis contra Maria Riba Jussana de Sispony. No es conserven les actes del seu procés, fet que ens impedeix saber si fou finalment detinguda i condemnada en aquella ocasió.

 
Ref. arxivística:
ANA, TC, 3068

Com funciona?

En cada fitxa hi trobareu informació sobre les dones acusades de bruixeria a les Valls d'Andorra i sobre els personatges i esdeveniments més importants, acompanyats de breus extractes i referències documentals. El text de les fitxes conté també un sistema d'enllaços. Clicant sobre el nom d'alguna acusada o esdeveniment important, s'accedeix directament a la la fitxa corresponent. També podeu navegar utilitzant el Núvol, o bé realitzar cerques concretes per paraula clau.