Any: 1621
Lloc d'origen:
Pradaredó


Descripció:

Maria Garraneta de Pradaredó fou jutjada i condemnada a mort per bruixa durant les corts de 1621. Sabem que en la seva confessió inculpà directament com a còmplice a la vella Caterina Foresta, detinguda també per bruixa en aquella ocasió. Al seu torn, Caterina acabaria assenyalant com a bruixa a Garraneta en la seva confessió obtinguda sota turment. No es conserven les actes del seu procés.

 
Ref. arxivística:
ANA, TC, 6193, f.18v

Com funciona?

En cada fitxa hi trobareu informació sobre les dones acusades de bruixeria a les Valls d'Andorra i sobre els personatges i esdeveniments més importants, acompanyats de breus extractes i referències documentals. El text de les fitxes conté també un sistema d'enllaços. Clicant sobre el nom d'alguna acusada o esdeveniment important, s'accedeix directament a la la fitxa corresponent. També podeu navegar utilitzant el Núvol, o bé realitzar cerques concretes per paraula clau.