Any: 1621
Lloc d'origen:
Els Plans


Descripció:

Joana Soldevila d’Els Plans fou jutjada i executada per bruixa durant les corts de 1621. Malgrat no haver-se’n conservat el procés, el seu nom apareix esmentat en el judici coetani contra Caterina Foresta, on un testimoni explica que ell mateix hauria participat també en l’enquesta de tastimonis contra Joana Soldevila. En el memorial comptable realitzat a la finalització de les corts, es fa constar que la Soldevila hauria estat finalment executada i que se li hauria concedit la gràcia d’ésser enterrada en terra sagrada, fet que comportava un deute de 35 lliures.

 
Ref. arxivística:
ANA, TC, 6193, f.20v

Com funciona?

En cada fitxa hi trobareu informació sobre les dones acusades de bruixeria a les Valls d'Andorra i sobre els personatges i esdeveniments més importants, acompanyats de breus extractes i referències documentals. El text de les fitxes conté també un sistema d'enllaços. Clicant sobre el nom d'alguna acusada o esdeveniment important, s'accedeix directament a la la fitxa corresponent. També podeu navegar utilitzant el Núvol, o bé realitzar cerques concretes per paraula clau.