Any: 1621
Lloc d'origen:
La Massana


Descripció:

La Joan Grana de la Massana fou jutjada i condemnada per bruixa durant les corts de 1621. Fou assenyalada directament com a còmplice per Àngela Borrellona, jutjada i condemnada també per bruixa en aquella ocasió. Si bé no conservem el seu procés, sabem que la Joan Grana seria finalment condemnada, ja que el seu nom apareix en el memorial de comptes elaborat pel Consell de les valls aquell mateix any. Tres anys després, els seus familiars seguien efectuant pagaments per eixugar el deute de 25 lliures imposat pel Consell per haver estat condemnada per bruixa.

 
Ref. arxivística:
ANA, TC, 6237

Com funciona?

En cada fitxa hi trobareu informació sobre les dones acusades de bruixeria a les Valls d'Andorra i sobre els personatges i esdeveniments més importants, acompanyats de breus extractes i referències documentals. El text de les fitxes conté també un sistema d'enllaços. Clicant sobre el nom d'alguna acusada o esdeveniment important, s'accedeix directament a la la fitxa corresponent. També podeu navegar utilitzant el Núvol, o bé realitzar cerques concretes per paraula clau.