Any: 1621
Lloc d'origen:
El Vilaró, parròquia d’Ordino


Descripció:

Maria Galoxa àlies Palanco, vídua de Pere Palanco del Vilaró, de cinquanta-vuit anys d’edat, fou detinguda i jutjada per bruixa durant les corts de 1621.

Es conserva el seu procés íntegre, durant el qual l’acusada fou sotmesa a una sessió de turment del poltre, on confessà ésser bruixa i assenyalà com a còmplices a Maria Sucarrana de la Cortinada, Caterina Fijada d’Ansalonga, Isabel Rufona i la seva filla Peyrona Rufona de la Cortinada.

Maria Galoxa fou finalment condemnada a mort i penjada sobre la borda de Soler, a l’obac davant la farga d’Ordino. Poc abans de la seva execució, la Galoxa es va retractar de part de la seva confessió, afirmant que «lo que diguí en lo interrogatori de ma tortura, (...) que diguí que la Sucarrana, la Rufona y sa filla Peyrona y la Fijada eren bruxes, ara per descàrrech de ma consiència dich a Vostres Mercès qu·els ho he allevat falsament y contra tota veritat, y los torno la fama davant de Vostres Mercès com la·la avia llevada». Malgrat aquella darrera confessió feta davant notari, les quatre dones foren finalment jutjades i condemnades a mort per bruixeria aquell mateix any.

 
Ref. arxivística:
ANA, TC, doc.6238

Com funciona?

En cada fitxa hi trobareu informació sobre les dones acusades de bruixeria a les Valls d'Andorra i sobre els personatges i esdeveniments més importants, acompanyats de breus extractes i referències documentals. El text de les fitxes conté també un sistema d'enllaços. Clicant sobre el nom d'alguna acusada o esdeveniment important, s'accedeix directament a la la fitxa corresponent. També podeu navegar utilitzant el Núvol, o bé realitzar cerques concretes per paraula clau.