Any: 1621
Lloc d'origen:
La Cortinada


Descripció:

Maria Sucarrana, muller de Bartomeu Fijat d’Ansalonga, de cinquanta-tres anys d’edat, fou detinguda i jutjada per bruixa durant les corts de 1621. La Sucarrana havia estat assenyalada directament com a còmplice en l’art de bruixeria per Maria Galoxa del Vilaró. Tanmateix, fou una de les poques dones que aconseguí ésser finalment alliberada amb fermances en aquella ocasió.

 
Ref. arxivística:
ANA, TC, 6244 i 6248, f.4r-6r

Com funciona?

En cada fitxa hi trobareu informació sobre les dones acusades de bruixeria a les Valls d'Andorra i sobre els personatges i esdeveniments més importants, acompanyats de breus extractes i referències documentals. El text de les fitxes conté també un sistema d'enllaços. Clicant sobre el nom d'alguna acusada o esdeveniment important, s'accedeix directament a la la fitxa corresponent. També podeu navegar utilitzant el Núvol, o bé realitzar cerques concretes per paraula clau.