Any: 1621
Lloc d'origen:
La Cortinada


Descripció:

Peyrona Rufona, filla d’Isabel Rufona de la Cortinada, fou assenyalada com a bruixa juntament amb la seva mare en la confessió coetànea de Maria Galoxa del Vilaró. Si bé la seva mare fou jutjada i desterrada de les valls com a bruixa, desconeixem quin hauria estat el destí de Peyrona, ja que no es conserva el seu procés.

 
Ref. arxivística:
ANA, TC, doc.6238

Com funciona?

En cada fitxa hi trobareu informació sobre les dones acusades de bruixeria a les Valls d'Andorra i sobre els personatges i esdeveniments més importants, acompanyats de breus extractes i referències documentals. El text de les fitxes conté també un sistema d'enllaços. Clicant sobre el nom d'alguna acusada o esdeveniment important, s'accedeix directament a la la fitxa corresponent. També podeu navegar utilitzant el Núvol, o bé realitzar cerques concretes per paraula clau.