Any: 1621
Lloc d'origen:
El Tremat


Descripció:

Peyrona Moratona del Tremat fou jutjada i condemnada per bruixa durant les corts de 1621. Durant la seva confessió, inculpà de bruixa a altres dones de la vall, les quals afirmà haver vist en l’aplec diabòlic celebrat a la Basseta, a les muntanyes de Sant Joan de l’Erm. Si bé no s’ha conservat el seu procés, sabem que la Moratona fou finalment executada per bruixa aquell mateix any, segons consta en altres judicis coetanis com el de Joana Martí de la Cortinada, la qual afirmà que «Peyrona Moratona del Tremat (...) sé que és morta, que l’an penjada».

 
Ref. arxivística:
ANA, TC, 6241, f.2r; ANA, TC, doc.6239, f.6r.

Com funciona?

En cada fitxa hi trobareu informació sobre les dones acusades de bruixeria a les Valls d'Andorra i sobre els personatges i esdeveniments més importants, acompanyats de breus extractes i referències documentals. El text de les fitxes conté també un sistema d'enllaços. Clicant sobre el nom d'alguna acusada o esdeveniment important, s'accedeix directament a la la fitxa corresponent. També podeu navegar utilitzant el Núvol, o bé realitzar cerques concretes per paraula clau.