Any: 1621
Lloc d'origen:
Segudet


Descripció:

Maria Call, muller de Joan Call de Segudet, d’edat de 54 anys, fou jutjada per bruixeria durant les corts de 1621. Maria fou assenyalada com a bruixa per diversos testimonis i per una altra acusada confessa, Peyrona Moratona d’El Tremat, la qual afirmà haver-la vist a l’aplec diabòlic celebrat a la Basseta de les muntanyes de Sant Joan de l’Erm. Es conserva el seu judici íntegre, que inclou l’enquesta de testimonis, l’interrogatori de l’acusada i l’ordre d’alliberament sota fiança.

 
Ref. arxivística:
ANA, TC, 6240

Com funciona?

En cada fitxa hi trobareu informació sobre les dones acusades de bruixeria a les Valls d'Andorra i sobre els personatges i esdeveniments més importants, acompanyats de breus extractes i referències documentals. El text de les fitxes conté també un sistema d'enllaços. Clicant sobre el nom d'alguna acusada o esdeveniment important, s'accedeix directament a la la fitxa corresponent. També podeu navegar utilitzant el Núvol, o bé realitzar cerques concretes per paraula clau.