Any: 1621
Lloc d'origen:
Canillo


Descripció:

Antònia Naudina, muller de Jaumet Som de Canillo, de cinquanta anys d’edat, fou detinguda i jutjada per bruixa durant les corts de 1621. La seva germana Maria Naudina fou també detinguda i executada com a bruixa en aquella ocasió. La pròpia Antònia hauria assistit a l’execució el dia que fou penjada, segons explicà un dels testimonis del judici. Un cop detinguda, Antònia fou assenyalada com a bruixa per diversos testimonis i per una altra acusada ja confessa, Petronil·la Peyrona d’Encamp, la qual afirmà que havien participat conjuntament en l’aplec diabòlic el dia de Carnestoltes, ballant amb els dimonis. Després de negar tots els càrrecs, el tribunal decidí finalment alliberar Antònia amb fermances.

Antònia Naudina seria novament detinguda i finalment desterrada per bruixa durant les corts de 1629. El seu nom apareix en un acte notarial on es fa constar que els seus béns mobles i immobles havin estat inventariats i posats a l’encant públic per tal de sufragar les 25 lliures que havia de pagar, segons allò estipulat en la concòrdia de 1621, per haver estat desterrada de les valls per crim de bruixeria.

 
Ref. arxivística:
ANA, TC, 6246; ANA, ASC, doc.751

Com funciona?

En cada fitxa hi trobareu informació sobre les dones acusades de bruixeria a les Valls d'Andorra i sobre els personatges i esdeveniments més importants, acompanyats de breus extractes i referències documentals. El text de les fitxes conté també un sistema d'enllaços. Clicant sobre el nom d'alguna acusada o esdeveniment important, s'accedeix directament a la la fitxa corresponent. També podeu navegar utilitzant el Núvol, o bé realitzar cerques concretes per paraula clau.