Any: 1621
Lloc d'origen:
Canillo


Descripció:

Maria Naudina de Canillo fou jutjada i executada per bruixa durant les corts de 1621. No es conserva el seu procés, però el seu nom apareix en el memorial comptable confeccionat en finalitzar les corts, on consta com a condemnada i pendent del pagament de les 25 lliures establertes en la concòrdia de 1621. Maria era germana d’Antònia Naudina de Canillo, jutjada també per bruixa en aquella ocasió. Segons un dels testimonis del judici d’Antònia, aquesta hauria estat present en l’execució de la seva germana Maria, abans d’ésser ella mateixa detinguda:

«Lo dia que penjaren Maria Naudina, germana de dita Anthònia, jo testimoni me trobava a casa mia, y aní fins al Canto del Quer per a veure com penjaven la dita Maria Naudina. Y quan foi allí, trobí a la dita Anthònia Naudina que mirave com penjaven sa germana, y jo testimoni li diguí: “també diuen que vós sou bruxa, per què no fogiu?”. Y ella me respongué que això era fals y que lo y allevaven, y que ella ja veia los sels uberts, y que no estigués la justícis de enviar-la a serquar, y que la penjasen, y que si no·n tenien prou, que la escorterasen».

 
Ref. arxivística:
ANA, TC, 6246, f.4r-5v

Com funciona?

En cada fitxa hi trobareu informació sobre les dones acusades de bruixeria a les Valls d'Andorra i sobre els personatges i esdeveniments més importants, acompanyats de breus extractes i referències documentals. El text de les fitxes conté també un sistema d'enllaços. Clicant sobre el nom d'alguna acusada o esdeveniment important, s'accedeix directament a la la fitxa corresponent. També podeu navegar utilitzant el Núvol, o bé realitzar cerques concretes per paraula clau.