Any: 1621/1629
Lloc d'origen:
Canillo


Descripció:

Maria Naudina, vídua de Pere Pont àlies Naudi de Canillo, de cinquanta anys d’edat, fou detinguda i jutjada per bruixa durant les corts de 1621. fou assenyalada com a bruixa per diversos testimonis i per una altra acusada ja confessa, Petronil·la Peyrona d’Encamp, la qual afirmà que havien participat conjuntament en l’aplec diabòlic el dia de Carnestoltes, ballant amb els dimonis. Les actes del seu judici inclouen l’enquesta de testimonis i el primer interrogatori de l’acusada, on negà tots els càrrecs imputats, essent finalment alliberada sota fiança.

Maria fou probablement detinguda de nou i finalment condemnada durant les actuacions de 1629 segons es desprén de les anotacions comptables fetes pel Consell en aquella ocasió, on consta que Maria Naudina de Soldeu devia 25 lliures, segons establia la concòrdia de 1621, per haver estat condemnada per bruixa.

 
Ref. arxivística:
ANA, TC, 3201; ANA, TC, 6240, f.8r

Com funciona?

En cada fitxa hi trobareu informació sobre les dones acusades de bruixeria a les Valls d'Andorra i sobre els personatges i esdeveniments més importants, acompanyats de breus extractes i referències documentals. El text de les fitxes conté també un sistema d'enllaços. Clicant sobre el nom d'alguna acusada o esdeveniment important, s'accedeix directament a la la fitxa corresponent. També podeu navegar utilitzant el Núvol, o bé realitzar cerques concretes per paraula clau.