Any: 1621
Lloc d'origen:
Encamp


Descripció:

Petronil·la o Peronella Peyrona d’Encamp fou jutjada i executada per bruixa durant les corts de 1621. Malgrat no haver-se conservat el seu procés, sabem que la Peyrona fou torturada i que acabà admetent la seva culpabilitat. En la seva confessió hauria reconegut haver assistit a l’aplec diabòlic juntament amb altres dones de la vall, tot ballant amb els dimonis. Aquella confessió seria utilitzada en altres judicis contra les seves suposades còmplices, algunes de les quals foren també jutjades i condemnades aquell mateix any. Sabem també que el tribunal dictà finalment una sentència de mort a la forca contra Peronella Peyrona, imposant-li el pagament de 25 lliures establert en la concòrdia de 1621. En l’interrogatori coetani d’Antònia Naudina de Canillo, aquesta explicà que havia vist penjada a Peyrona a Andorra: «Peirona d’Encamp (...) bé l’e coneguda, que trestejave a Canillo, y quant baxàrem así (a Andorra) l’am mostraren tota penjada».

 
Ref. arxivística:
ANA, TC, 3201; ANA, TC, docs.6237 i 6238

Com funciona?

En cada fitxa hi trobareu informació sobre les dones acusades de bruixeria a les Valls d'Andorra i sobre els personatges i esdeveniments més importants, acompanyats de breus extractes i referències documentals. El text de les fitxes conté també un sistema d'enllaços. Clicant sobre el nom d'alguna acusada o esdeveniment important, s'accedeix directament a la la fitxa corresponent. També podeu navegar utilitzant el Núvol, o bé realitzar cerques concretes per paraula clau.