Any: 1621
Lloc d'origen:
Les Bons, parròquia d’Encamp


Descripció:

Antònia Ponta, vídua del lloc de Les Bons, fou acusada de bruixa durant les corts de 1621. Es tractava probablement d’una descendent de la nissaga de les Pontes de Les Bons, jutjades per bruixeria en diverses ocasions al llarg dels segles XV i XVI. Malgrat no haver-se conservat el seu judici, sabem que la Ponta hauria aconseguit fugir per escapar de la justícia, essent condemnada per contumàcia i obligada a pagar les 25 lliures establertes en la concòrdia de 1621.

L’any següent, Antònia presentà una súplica al tribunal de corts per a presentar testimonis de descàrrec. Aquests certificaren la seva bona fama, afirmant «que ha estat sempre dona de bé i molt honrada, bona cristiana, molt caritativa i de bona vida i fama, i en tal opinió ha estat sempre tinguda per tots los que la coneixen (...) quan se féu execució e inquisició de bruixes en les presents valls, se murmurà que algunes bruixes la havien volguda carregar a dita Ponta, la qual cosa causà admiració a tothom». En virtut d’aquests testimonis, la cort decidí absoldre l’acusada del crim de bruixeria, manant publicar aquella decisió.

 
Ref. arxivística:
ANA, ASC, Ll.2 f.95v

Com funciona?

En cada fitxa hi trobareu informació sobre les dones acusades de bruixeria a les Valls d'Andorra i sobre els personatges i esdeveniments més importants, acompanyats de breus extractes i referències documentals. El text de les fitxes conté també un sistema d'enllaços. Clicant sobre el nom d'alguna acusada o esdeveniment important, s'accedeix directament a la la fitxa corresponent. També podeu navegar utilitzant el Núvol, o bé realitzar cerques concretes per paraula clau.