Any: 1629
Lloc d'origen:
Llorts


Descripció:

La Serra de Llorts fou jutjada i condemnada per bruixa durant les corts de 1629. No es conserva el seu judici. Coneixem el seu cas a través de les anotacions comptables efectuades pel Consell de les valls, on es fa constar que la Serra hauria estat condemnada a pagar les 25 lliures estipulades en la concòrdia de 1621 per haver estat condemnada per bruixa.

 
Ref. arxivística:
ANA, Arxiu de les Set Claus, Llibre 2, f.89v-92v, 158r

Com funciona?

En cada fitxa hi trobareu informació sobre les dones acusades de bruixeria a les Valls d'Andorra i sobre els personatges i esdeveniments més importants, acompanyats de breus extractes i referències documentals. El text de les fitxes conté també un sistema d'enllaços. Clicant sobre el nom d'alguna acusada o esdeveniment important, s'accedeix directament a la la fitxa corresponent. També podeu navegar utilitzant el Núvol, o bé realitzar cerques concretes per paraula clau.