Any: 1629
Lloc d'origen:
Arinsalt


Descripció:

Caterina Pintada d’Arinsalt fou jutjada i condemnada per bruixa durant les corts de 1629. El seu nom apareix en un acte notarial on es fa constar que els seus béns han estat inventariats i posats a l’encant públic per tal de sufragar les 25 lliures que havia de pagar, segons allò estipulat en la concòrdia de 1621, per haver estat desterrada de les valls per crim de bruixeria.

 
Ref. arxivística:
ANA, ASC, doc.751

Com funciona?

En cada fitxa hi trobareu informació sobre les dones acusades de bruixeria a les Valls d'Andorra i sobre els personatges i esdeveniments més importants, acompanyats de breus extractes i referències documentals. El text de les fitxes conté també un sistema d'enllaços. Clicant sobre el nom d'alguna acusada o esdeveniment important, s'accedeix directament a la la fitxa corresponent. També podeu navegar utilitzant el Núvol, o bé realitzar cerques concretes per paraula clau.