Any: 1472
Lloc d'origen:
Segudet, parròquia d'Ordino


Descripció:

Joana Call, vídua de Pere Calba d’Encamp i veïna del lloc de Segudet, fou empresonada i jutjada per bruixa pel tribunal de corts l’any 1472. Les actes del seu judici contenen l’enquesta de testimonis i diverses sessions de turment, en les quals l’acusada negà els càrrecs imputats. No es conserva la sentència final.

 
Ref. arxivística:
ANA, Tribunal de Corts, doc.1760

Com funciona?

En cada fitxa hi trobareu informació sobre les dones acusades de bruixeria a les Valls d'Andorra i sobre els personatges i esdeveniments més importants, acompanyats de breus extractes i referències documentals. El text de les fitxes conté també un sistema d'enllaços. Clicant sobre el nom d'alguna acusada o esdeveniment important, s'accedeix directament a la la fitxa corresponent. També podeu navegar utilitzant el Núvol, o bé realitzar cerques concretes per paraula clau.