Any: 1529
Lloc d'origen:
El Pui, parròquia de la Massana


Descripció:

Simona Quera del Pui d'Andorra fou detinguda i jutjada per bruixa l’any 1529. No es conserven les actes del seu procés. Coneixem el seu cas a través de les referències contingudes en el judici coetani contra Francina Quera d’Engordany, a la qual na Simona havia assenyalat com a còmplice durant la seva confessió. La pròpia Francina acabà confessant sota turment que era bruixa i que na Simona del Pui l'havia instigat a maleficiar una dona amb una camisa emmetzinada, reconeixent també haver col·laborat en l'assassinat de la pròpia germana de Simona, na Maria Ballesa del Pui, a través de metzines.

 
Ref. arxivística:
ANA, Tribunal de Corts, doc.2204, f.9r-10v

Com funciona?

En cada fitxa hi trobareu informació sobre les dones acusades de bruixeria a les Valls d'Andorra i sobre els personatges i esdeveniments més importants, acompanyats de breus extractes i referències documentals. El text de les fitxes conté també un sistema d'enllaços. Clicant sobre el nom d'alguna acusada o esdeveniment important, s'accedeix directament a la la fitxa corresponent. També podeu navegar utilitzant el Núvol, o bé realitzar cerques concretes per paraula clau.