Any: 1529
Lloc d'origen:
Engordany


Descripció:

Joana Boxona d’Engordany fou assenyalada com a bruixa durant les actuacions endegades pel tribunal de corts l’any 1529. Joana fou delatada com a bruixa per Francina Quera d’Engordany, jutjada també per bruixa aquell mateix any, la qual confessà sota turment que «na Joana Boxona enmetzinà na Leonarda, muller de Pelicer, ab hun parell de pomes», tal com li hauria reconegut personalment la mateixa Joana. Desconeixem si fou finalment processada i executada per bruixa.

 
Ref. arxivística:
ANA, Tribunal de Corts, doc.2204, f.10v.

Com funciona?

En cada fitxa hi trobareu informació sobre les dones acusades de bruixeria a les Valls d'Andorra i sobre els personatges i esdeveniments més importants, acompanyats de breus extractes i referències documentals. El text de les fitxes conté també un sistema d'enllaços. Clicant sobre el nom d'alguna acusada o esdeveniment important, s'accedeix directament a la la fitxa corresponent. També podeu navegar utilitzant el Núvol, o bé realitzar cerques concretes per paraula clau.