Any: 1532
Lloc d'origen:
Llorts, parròquia d’Ordino


Descripció:

Na Call, vídua del lloc de Llorts, fou acusada de bruixa per una veïna arran de la mort del seu fill d’un any, el qual fou trobat «escanyat, cascat i sangtraït» l’endemà d’haver-se barallat amb la sospitosa. Desconeixem si na Call fou finalment processada en aquella ocasió.

 
Ref. arxivística:
ANA, Tribunal de Corts, doc.2218

Com funciona?

En cada fitxa hi trobareu informació sobre les dones acusades de bruixeria a les Valls d'Andorra i sobre els personatges i esdeveniments més importants, acompanyats de breus extractes i referències documentals. El text de les fitxes conté també un sistema d'enllaços. Clicant sobre el nom d'alguna acusada o esdeveniment important, s'accedeix directament a la la fitxa corresponent. També podeu navegar utilitzant el Núvol, o bé realitzar cerques concretes per paraula clau.