Any: 1545
Lloc d'origen:
Sirovall


Descripció:

Joana Trullara de Sirovall, casada a Arfa, fou assenyalada com a bruixa durant les actuacions endegades l’any 1545 a la parròquia de Sant Julià de Lòria. Joana apareix esmentada en l’enquesta de testimonis inclosa en el judici coetani contra Margarida Guisalda de Sirovall, jutjada per bruixa aquell mateix any. Desconeixem si fou finalment detinguda i processada per bruixa en aquella ocasió.

 
Ref. arxivística:
ACA, TC, doc.6041, f.6r, 10r i 16r.

Com funciona?

En cada fitxa hi trobareu informació sobre les dones acusades de bruixeria a les Valls d'Andorra i sobre els personatges i esdeveniments més importants, acompanyats de breus extractes i referències documentals. El text de les fitxes conté també un sistema d'enllaços. Clicant sobre el nom d'alguna acusada o esdeveniment important, s'accedeix directament a la la fitxa corresponent. També podeu navegar utilitzant el Núvol, o bé realitzar cerques concretes per paraula clau.