Descripció:

El Pic de Perafita o Tossal de les Truites és una muntanya de 2.753 metres que es troba entre els municipis de Lles de Cerdanya i Andorra. Aquest indret apareix esmentat com a lloc de celebració de l’aplec diabòlic durant la confessió de Maria Busqueta d’Escàs feta l’any 1472:

«Interrogada si ella deponens à fet homenatge al diable.
E dix que hoc, en la muntanya de Perafita, besant-li lo cul. E lo diable donà-li un real. E ela donà-li lo cors, no pas la ànima, prometent-li de fer tot mal...».

 
Ref. arxivística:
ANA, TC, doc.2018, f.11v

Com funciona?

En cada fitxa hi trobareu informació sobre les dones acusades de bruixeria a les Valls d'Andorra i sobre els personatges i esdeveniments més importants, acompanyats de breus extractes i referències documentals. El text de les fitxes conté també un sistema d'enllaços. Clicant sobre el nom d'alguna acusada o esdeveniment important, s'accedeix directament a la la fitxa corresponent. També podeu navegar utilitzant el Núvol, o bé realitzar cerques concretes per paraula clau.