Any: 1551
Lloc d'origen:
Canillo


Descripció:

Antònia Molnera de Canillo fou detinguda i jutjada per bruixa durant les actuacions endegades l’any 1551, les quals comportaren el processament i condemna d’un bon nombre de dones a les valls d’Andorra. Sabem que Antònia havia fugit anteriorment al comtat de Foix, a Mérens-les-Vals, d’on fou finalment desterrada per bruixa. El seu nom apareix esmentat reiteradament en les enquestes de testimonis realitzades a Canillo l’any 1551, si bé no es conserva el seu procés. Gràcies a les referències indirectes contingudes en el procés coetani contra Antònia Martina, sabem que el jurista Pere Abella participà en el seu judici i redactà un informe en el que desaconsellava la seva execució, malgrat el clamor popular per condemnar-la.

 
Ref. arxivística:
ANA, TC, doc.6052, f.9r i 20r; ANA, TC, doc.6053.

Com funciona?

En cada fitxa hi trobareu informació sobre les dones acusades de bruixeria a les Valls d'Andorra i sobre els personatges i esdeveniments més importants, acompanyats de breus extractes i referències documentals. El text de les fitxes conté també un sistema d'enllaços. Clicant sobre el nom d'alguna acusada o esdeveniment important, s'accedeix directament a la la fitxa corresponent. També podeu navegar utilitzant el Núvol, o bé realitzar cerques concretes per paraula clau.