Any: 1574
Lloc d'origen:
Escaldes


Descripció:

El minyó Perutxo Tonet d’Escaldes fou detingut pel tribunal de corts l’any 1574, acusat d’haver emmetzinat al veguer Joanot Ribot amb unes metzines que li proporcionà la seva mare, Joana Montanya àlies Toneta, jutjada també per bruixa aquell mateix any. Malgrat no haver-se conservat les actes del seu procés, coneixem el seu cas gràcies a una referència continguda en el judici coetani contra Margarida Sabatera.

 

 

 
Ref. arxivística:
ANA, TC, doc.2741

Com funciona?

En cada fitxa hi trobareu informació sobre les dones acusades de bruixeria a les Valls d'Andorra i sobre els personatges i esdeveniments més importants, acompanyats de breus extractes i referències documentals. El text de les fitxes conté també un sistema d'enllaços. Clicant sobre el nom d'alguna acusada o esdeveniment important, s'accedeix directament a la la fitxa corresponent. També podeu navegar utilitzant el Núvol, o bé realitzar cerques concretes per paraula clau.