Any: 1574
Lloc d'origen:
Escaldes


Descripció:

Na Perota d’Escaldes fou detinguda i jutjada per bruixa l’any 1574 juntament amb altres dones. Coneixem el seu cas gràcies a una referència continguda en el procés coetani contra Margarida Sabatera, jutjada per bruixa aquell mateix any, la qual assenyalà a na Perota i a na Toneta d’Escaldes com les seves còmplices. Na Perota fou probablement una de les dues dones penjades, juntament amb la pròpia Margarida Sabatera, que apareixen esmentades en el posterior judici inquisitorial contra na Toneta.

 
Ref. arxivística:
ANA, TC, doc.2741

Com funciona?

En cada fitxa hi trobareu informació sobre les dones acusades de bruixeria a les Valls d'Andorra i sobre els personatges i esdeveniments més importants, acompanyats de breus extractes i referències documentals. El text de les fitxes conté també un sistema d'enllaços. Clicant sobre el nom d'alguna acusada o esdeveniment important, s'accedeix directament a la la fitxa corresponent. També podeu navegar utilitzant el Núvol, o bé realitzar cerques concretes per paraula clau.