Any: 1471
Lloc d'origen:
El Pui, parròquia de la Massana


Descripció:

El seu nom apareix anotat al darrer foli del judici contra Margarida Anglada d’Encamp, on se l’assenyala com una possible còmplice de Joana Call àlies Sucarranya d’Engordany, jutjada i executada per bruixa aquell mateix any. Desconeixem si fou finalment jutjada i sentenciada per bruixa.

 
Ref. arxivística:
ANA, Tribunal de Corts, doc.1806.

 

Com funciona?

En cada fitxa hi trobareu informació sobre les dones acusades de bruixeria a les Valls d'Andorra i sobre els personatges i esdeveniments més importants, acompanyats de breus extractes i referències documentals. El text de les fitxes conté també un sistema d'enllaços. Clicant sobre el nom d'alguna acusada o esdeveniment important, s'accedeix directament a la la fitxa corresponent. També podeu navegar utilitzant el Núvol, o bé realitzar cerques concretes per paraula clau.