Any: 1471
Lloc d'origen:
Engordany


Descripció:

Joana Call àlies Sucarranya, germana de Guillem Call d’Engordany, fou empresonada i jutjada per bruixa pel tribunal de corts l’any 1471. Durant el seu judici, confessà haver anat al boc de Biterna juntament amb na Solera, na Esclarmonda Aymar i na Caterina Tarrada d’Engordany, haver provocat gatirnons i fabricat metzines per provocar la malaltia i la mort dels seus veïns. Les actes del seu judici contenen el rebuig de les defenses, les deixes testamentàries de l’acusada i les despeses efectuades per la cort el dia de la seva execució.

 
Ref. arxivística:
ANA, Tribunal de Corts, doc.5948.

Com funciona?

En cada fitxa hi trobareu informació sobre les dones acusades de bruixeria a les Valls d'Andorra i sobre els personatges i esdeveniments més importants, acompanyats de breus extractes i referències documentals. El text de les fitxes conté també un sistema d'enllaços. Clicant sobre el nom d'alguna acusada o esdeveniment important, s'accedeix directament a la la fitxa corresponent. També podeu navegar utilitzant el Núvol, o bé realitzar cerques concretes per paraula clau.