Any: 1471
Lloc d'origen:
Engordany


Descripció:

Na Solera d’Engordany fou jutjada i executada per bruixa pel tribunal de corts l’any 1471. És esmentada com a còmplice en el judici per bruixeria contra Joana Call àlies Sucarranya d’Engordany i en el judici contra Maria Busqueta d’Escàs. No es conserven les actes del seu judici.

 
Ref. arxivística:
ANA, Tribunal de Corts, doc.5948, f.2r-3r i ANA, Tribunal de Corts, doc.2018, f.3r i 10r

Com funciona?

En cada fitxa hi trobareu informació sobre les dones acusades de bruixeria a les Valls d'Andorra i sobre els personatges i esdeveniments més importants, acompanyats de breus extractes i referències documentals. El text de les fitxes conté també un sistema d'enllaços. Clicant sobre el nom d'alguna acusada o esdeveniment important, s'accedeix directament a la la fitxa corresponent. També podeu navegar utilitzant el Núvol, o bé realitzar cerques concretes per paraula clau.