Any: 1473
Lloc d'origen:
Engordany


Descripció:

Caterina Tarrada, muller d’Arnau Tarrat d’Engordany, fou empresonada i jutjada per bruixa pel tribunal de corts l’any 1473. Caterina havia estat ja assenyalada com a bruixa durant el judici de 1471 contra Joana Call àlies Sucarranya d’Engordany, quan algunes veïnes afirmaren haver-les vist entrar en un estable de nit amb algun recipient sospitós que semblava ple de freixures. Durant el judici de 1473, les seves dues filles i la seva nora participaren com a testimonis durant l’enquesta, confirmant la fama de bruixa de Caterina i les acusacions llençades pel seu propi sogre a causa de certs ungüents trobats a casa seva. Al llarg del judici, que inclou diverses sessions de turment, Caterina acabà reconeixent la seva culpabilitat, tot afirmant que la carn que portaven aquella nit era en efecte la freixura d’un infant que havien desenterrat del cementiri d’Andorra, la qual barrejaren amb galàpet i arsènic per fabricar una pólvora «per matar gens e bestiar». Així mateix, confessà haver anat al boc de Biterna juntament amb la Suquerrana, al qual trobaren al Pic de Salòria (Alt Urgell). Les actes del judici s’interrompen just després de la confessió, i inclouen un manament del governador per a fer portar el procés a votar a Lleida o a Cervera abans de dictar sentència definitiva. Sabem que Caterina seria finalment condemnada al desterro, però poc després obtingué una carta de remissió per part del veguer Pere Paüls, el qual li aixecà la pena gràcies a la intervenció al seu favor d’alguns prohoms de les valls.

 
Ref. arxivística:
ANA, Tribunal de Corts, doc.1759, 1798 i 5951; ANA, Tribunal de Corts, Notarial, doc.47, fol.16r-v (manual del notari Dach)

Com funciona?

En cada fitxa hi trobareu informació sobre les dones acusades de bruixeria a les Valls d'Andorra i sobre els personatges i esdeveniments més importants, acompanyats de breus extractes i referències documentals. El text de les fitxes conté també un sistema d'enllaços. Clicant sobre el nom d'alguna acusada o esdeveniment important, s'accedeix directament a la la fitxa corresponent. També podeu navegar utilitzant el Núvol, o bé realitzar cerques concretes per paraula clau.