Any: 1499
Lloc d'origen:
Les Bons, parròquia d’Encamp


Descripció:

Na Ponta, vídua de Bartolí Pont de Les Bons, fou assenyalada com a bruixa en el judici de 1499 contra Maria Tomassa d’Encamp. Gairebé trenta anys abans, na Ponta havia estat ja assenyalada com a bruixa en el judici de 1471 contra Guillema Casala de Canillo, la qual l’acusà d’haver fabricat metzines amb escuma de gripau. Durant el judici de 1499, diversos testimonis assenyalaren la fama de bruixa de «na Ponta la vella», fent-la responsable d’haver provocat la malaltia i la mort de diverses persones, especialment infants, juntament amb Maria Tomassa. Desconeixem si fou finalment jutjada i sentenciada per bruixa.

 

 

 

 
Ref. arxivística:
ANA, TC, doc.5947, f.3v-4r i ANA, TC, doc.5973, f.2r, 4v i 10v-11v.

 

 

Com funciona?

En cada fitxa hi trobareu informació sobre les dones acusades de bruixeria a les Valls d'Andorra i sobre els personatges i esdeveniments més importants, acompanyats de breus extractes i referències documentals. El text de les fitxes conté també un sistema d'enllaços. Clicant sobre el nom d'alguna acusada o esdeveniment important, s'accedeix directament a la la fitxa corresponent. També podeu navegar utilitzant el Núvol, o bé realitzar cerques concretes per paraula clau.