Any: 1514-1518
Lloc d'origen:
Canillo


Descripció:

Joana Soldevila àlies na Ponseta, vídua de Ponset Soldevila de Canillo, fou una de les dones detingudes i jutjades per crim de bruixeria l’any 1514 pel veguer episcopal i el jutge de les valls micer Damià Simón. En aquella ocasió, Joana seria finalment alliberada sota fiança gràcies a la intervenció dels seus familiars. Tanmateix, l’any 1518 seria de nou detinguda i aquest cop condemnada a mort per bruixa. Durant la seva confessió, obtinguda sota turment, assenyalà també com a bruixa a Maria Martina d’El Tarter. No es conserven les actes del seu procés, amb l’excepció d’alguna referència indirecta i algun extret de la seva confessió, copiat en el judici de Maria Martina.

 
Ref. arxivística:
ANA, TC, 6014, f.30v i 35r

Com funciona?

En cada fitxa hi trobareu informació sobre les dones acusades de bruixeria a les Valls d'Andorra i sobre els personatges i esdeveniments més importants, acompanyats de breus extractes i referències documentals. El text de les fitxes conté també un sistema d'enllaços. Clicant sobre el nom d'alguna acusada o esdeveniment important, s'accedeix directament a la la fitxa corresponent. També podeu navegar utilitzant el Núvol, o bé realitzar cerques concretes per paraula clau.