Any: 1520-1522
Lloc d'origen:
Canillo


Descripció:

Na Ortella, muller de Guillem Ortell de Canillo, fou assenyalada com a bruixa durant les actuacions endegades per les corts dels anys 1520, 1521 i 1522. La seva mare havia estat ja sentenciada per bruixa uns anys abans. No es conserven les actes del seu judici més enllà d’alguns fragments de l’enquesta, copiats en el procés de 1522 contra Maria Martina d’El Tarter.

 
Ref. arxivística:
ANA, TC, 6014, f.12r-16v, 26r-27r

Com funciona?

En cada fitxa hi trobareu informació sobre les dones acusades de bruixeria a les Valls d'Andorra i sobre els personatges i esdeveniments més importants, acompanyats de breus extractes i referències documentals. El text de les fitxes conté també un sistema d'enllaços. Clicant sobre el nom d'alguna acusada o esdeveniment important, s'accedeix directament a la la fitxa corresponent. També podeu navegar utilitzant el Núvol, o bé realitzar cerques concretes per paraula clau.