Any: 1473
Lloc d'origen:
Engordany


Descripció:

Antònia Aymara apareix assenyalada com a bruixa durant la confessió de Caterina Tarrada d’Engordany, jutjada per bruixa l’any 1473, la qual implicà a Antònia en la mort de dues fadrines i en la provocació de gatirnons. Antònia Aymar era possiblement parenta d'Esclarmonda Aymar, executada per bruixa dos anys abans, la qual fou precisament una de les instigadores del judici contra la pròpia Caterina Tarrada, a qui afirmà haver vist entrar en un estable de nit juntament amb na Sucarranya, portant algun recipient sospitós que semblava ple de freixures. Desconeixem si Antònia Aymara fou finalment jutjada i executada en aquella ocasió.

 

 

 
Ref. arxivística:
ANA, Tribunal de Corts, doc.1798, f.11v

Com funciona?

En cada fitxa hi trobareu informació sobre les dones acusades de bruixeria a les Valls d'Andorra i sobre els personatges i esdeveniments més importants, acompanyats de breus extractes i referències documentals. El text de les fitxes conté també un sistema d'enllaços. Clicant sobre el nom d'alguna acusada o esdeveniment important, s'accedeix directament a la la fitxa corresponent. També podeu navegar utilitzant el Núvol, o bé realitzar cerques concretes per paraula clau.